Kurs zaawansowany wariant I, THINK DogMaster

Kurs posłuszeństwa dla psów młodych i dorosłych, które ukończyły szkolenie podstawowe Basic DogMasters lub inne szkolenie podstawowe (oparte na aktualnych metodach szkoleniowych). Szkolenie odbywa się częściowo w sali szkoleniowej oraz na zewnątrz.

Rodzaj szkolenia: grupowe szkolenie psów (max. 6 psów)

Czas trwania zajęć: 1,5h (spotkania raz w tygodniu)

Ilość spotkań: 4

Płatność: gotówką, na pierwszym spotkaniu

Zakres:

  • polecenia: dostawiania psa do nogi oraz “stój” jako zatrzymania
  • trening wyciszenia – relaksacja
  • nauka niepodejmowania pokarmu z ziemi/z ręki od osoby nieznajomej i/lub jedynie za przyzwoleniem przewodnika w stopniu zaawansowanym. Ćwiczenia w plenerze. Symulacja sytuacji codziennych
  • nauka oczekiwania na zezwolenia przewodnika przed przejściem, wejściem i ulicą.
  • nauka “targetowania” (zaznaczania przez psa przedmiotów łapą oraz nosem) jako baza do dalszych umiejętności tj zamykanie szuflad, szafek, gaszenie światła
  • podawanie przedmiotów w tym poszerzanie słownika psa o nazwy nowych przedmiotów
  • zaznajomienie z techniką kształtowania jako zaawansowanym sposobem uzyskiwania zachowań (intensywna gimnastyka umysłu)
  • “slalom/ósemki”
  • inne zaawansowane umiejętności szkoleniowe, dostosowane do potrzeb zgłaszanych na bierząco przez kursantów
Skip to content